Za kulturou

29.09.2019

Zatímco na Den české státnosti najdete většinu míst zavřených, některá se naopak otevírají. Před českými státními svátky se tak vyplatí důkladně googlit a zjistit si dny otevřených dveří. Nakouknout můžete do sídel ministerstev, vlády nebo jiných organizací. Já vás tentokrát vezmu za kulturou - konkrétně na Ministerstvo kultury :)

Právě to bylo jedno z ministerstev, které 28. září 2019 otevřelo dveře veřejnosti. Osobně vím ještě o Ministerstvu financí, kde se ale nesmělo fotit, a Ministerstvu zdravotnictví, které jsem bohužel už nestihla.

Ministerstvo kultury najdete na Maltézském náměstí na Malé Straně v Nostickém (někdy také Nosticově) paláci. Podle jména není těžké uhodnout, kterému šlechtickému rodu dříve palác patřil. Nosticové ho nechali postavit v polovině 17. století v barokním stylu a v jejich majetku byl až do konfiskace v roce 1945. Původně zde stávaly domy dva - U Zelené růže a U Zlatého medvěda. Ty koupil hrabě Jan Hartvik Nostic, nechal je zbořit a na jejich místě vystavět nový rodový palác nejspíše podle projektu architekta Francesca Carattiho. Později získal palác ještě rokokový portál a klasicistní nadokenní římsy, ale jinak je ve své původní podobě.

Kromě nádherného reprezentativního schodiště mě v paláci zaujaly ještě lustry. Většina z nich však není původních a nahradily je kopie od Preciosy.

V paláci nenajdeme jen kanceláře a reprezentativní salonky, ale i výstavní plochy, které jsou za výjimečných příležitostí přístupné veřejnosti. Mimo dny otevřených dveří se po objednání můžete dostat ještě do jedné velice zajímavé místnosti - do nejstarší pražské palácové knihovny. Nostická knihovna, zvaná také Knihovna Dobrovského, je ve správě Národního muzea a čítá na 15 000 svazků, včetně některých starších více jak 700 let. 

V paláci se nachází i Nosticova obrazárna, která je dnes součástí Národní galerie. Celá obsáhlá sbírka má na 1 400 obrazů, a to i od takových umělců jako je Rembrandt či Rubens. Část obrazů můžeme vidět v obrazové galerii paláce. Nosticové nechali v paláci zbudovat i malou kapli, která je k vidění dodnes. Zachována zůstala i původní ložnice, kterou v současnosti využívá ministr kultury jako svou pracovnu. V ní je i velice zajímavé dřevěné točité schodiště původně vedoucí do druhého patra, které sloužilo jako dětský pokoj. Patra jsou dnes oddělena, ale schodiště naštěstí zůstalo, byť nikam nevede.

Palác prošel celkovou rekonstrukcí, která byla po pěti letech dokončena v roce 2003. Při ní byla objevena gotická dlažba ve sklepních prostorách, které dnes slouží k výstavním účelům. 

Pokud se vám nechce čekat na nejbližší den otevřených dveří, můžete se i přesto do Nostického paláce díky virtuální prohlídce podívat.