Strahovská knihovna

09.12.2019

V zahraničních magazínech bývá pravidelně označována za jednu z nejkrásnějších knihoven na světě. Patří zároveň mezi nejcennější a nejlépe zachované. V jejích sbírkách najdete na 200 000 knih, především teologického, filosofického ale třeba i cestopisného zaměření. Vítejte v knihovně kláštera premonstrátů na Strahově.

Do Strahovské knihovny se mi poštěstilo dostat s komentovanou prohlídkou Jany Zikmundové, která stojí za projektem Pražská zastavení. Pokud se budete chtít na tohle místo vydat také, tak tuhle vycházku můžu vřele doporučit, Jana je skvělá průvodkyně. Prohlédnete si detaily a dozvíte se zajímavosti, které by vás během klasické prohlídky minuly. A především, v rámci běžného návštěvnického okruhu není možné navštívit jednotlivé sály, tedy to největší lákadlo :)

Strahovský klášter je rozsáhlým komplexem s mnoha budovami s různým účelem. Na následujících řádcích vám představím jen a právě onu zmíněnou knihovnu. Jak už jsem zmínila, je zde na 200 tisíc svazků. Některé přímo v sálech, jiné v přilehlých depozitářích či trezorech. Kromě jiných tu najdeme přes 1 500 prvotisků a zhruba 3 000 rukopisů.

Do místních knih můžete stále nahlédnout. Ty, které jsou v dobrém stavu, můžete pod dozorem za speciálních podmínek a po objednání reálně prolistovat. Ty chatrnější jsou pak k dispozici v digitální verzi.

A teď už k jednotlivým sálům. Knihovna se v klášteře, založeném roku 1140, nacházela nejspíše téměř od prvopočátku, ale více dochovaných informací pochází až z doby 16. století.

TEOLOGICKÝ SÁL 

Teologický sál pochází z druhé poloviny 17. století a je domovem asi pro 1 800 knih. Už podle fotografií byste sál určitě správně zařadili do doby baroka. Jeho architektem byl Jan Dominik Orsi, který stojí i za budovami Kolowratského paláce na Ovocném trhu v Praze nebo Jezuitskou kolejí v Kutné Hoře. V Teologickém sále naleznete i první knihovnickou pomůcku, a to obrázky nad policemi, které symbolizovaly druh literatury, která v nich byla uložena. Sál je proslulý svou štukovou výzdobou a freskami, které vytvořil zdejší premonstrát a malíř Siard Nosecký. Naleznete tu taky hned několik dalších zajímavostí, ale za těmi se vydejte na prohlídku :) já zmíním už jen glóby, které jsou součástí sálu, a podle doby, ze které pocházejí byste na nich marně hledali některé z dnes známých světadílů.

FILOSOFICKÝ SÁL

Sbírka knih se postupně v klášteře rozrůstala a tak bylo nutné o století později přidat další sál, dnes zvaný Filosofický. Přebudování původní sýpky si vzal na starosti architekt Jan Ignác Palliardi (zámek Kozel či oprava poškozeného Karlova mostu po povodních). Police v sále pocházejí ze zrušeného premonstrátského kláštera v Louce u Znojma. Protože ale police byly vyšší, než původní sýpka, musel architekt přidat i na výšce sálu. Dnes má tak sál dvě patra a úctyhodnou výšku 14 metrů. Druhé patro není přístupné, což je škoda, protože na něj vedou dvě důmyslně ukrytá točitá schodiště. V sále budete určitě obdivovat nástropní malbu s tematikou duchovního vývoje lidstva, jejíž tvorba trvala celých 6 měsíců. V tomto sále bychom našli přes 42 000 knižních svazků.

A poznámka pro dámy - až si budete knihovnu prohlížet, je dobré vzpomenout na to, že i zde panovala klášterní klausura a vstup ženám byl tedy přísně zapovězen, a to až do roku 1800.

A nakonec ještě malá zmínka o spojovací chodbě a kabinetu kuriozit. Ve zdejších sbírkách najdeme především mořskou faunu, sbírky hmyzu, minerálů a dalších archeologických či historických položek. Fascinující je tady ale určitě i architektura. A to v podobě iluzivní perspektivní malby. Ta za pomoc optického klamu vytváří dojem delší chodby.