Štiřínský park s Václavem Větvičkou

05.10.2019

Panství rodiny Ringhofferů najdete ve stejnojmenné obci jihovýchodně od Prahy. V areálu státního zámku dnes sídlí hotel a anglický park slouží jako golfové hřiště. Na následujících řádcích vás zavedu právě do zámeckého parku, o zámku samotném zase až někdy příště :)

Zámecké parky bývají většinou volně přístupné a můžete si tak s klidem vybrat vhodný den k jejich návštěvě. To ale neplatí o Štiřínském parku, který je pro veřejnost uzavřen kvůli golfistům. Projít si ho tak můžete jen ve dnech otevřených dveří, a to buď sami, nebo zvolit komentovanou procházku s českým botanikem Václavem Větvičkou. Osobně můžu jen doporučit druhou variantu, procházka je všechno jen ne nudná :) Pravidelně se komentované prohlídky konají na podzim a na jaře. 

Současný park je členěn do třech částí: čestný dvůr a parter s kašnou jsou v těsné blízkosti zámku, a lze se tak do nich i podívat. Třetí částí je běžně nepřístupný park s rybníkem osázený jak listnatými, tak jehličnatými stromy, včetně stromu přezdívaného Čestmír podle stejnojmenného seriálu, který se tady natáčel. Po filmařích zde zůstali i další "památky". Parter je od samotného parku oddělen bránou, která zde ale původně nestávala. Filmaři ji vytvořili pouze jako kulisu. Správcům zámku se však tak zamlouvala, že ji nechali později vyzdít. Ač musely být jakékoliv úpravy exteriéru do detailu konzultovány s památkovou péčí, stavba brány nakonec schválením prošla a je tu dodnes.

Park, prý jeden z nejkrásnějších v České republice, pokrývá rozlohu necelých 40 hektarů, z čehož má parkovou úpravu zhruba 14 hektarů, zbytek jsou lesy. Jestli jste o něm někdy slyšeli, tak dost pravděpodobně v souvislosti s rhododendrony. Těmi je park proslulý a najdete jich tu téměř 1 300. I kvůli nim jsou komentované jarní prohlídky natolik oblíbené. Rozkvetlý Štiřín láká každoročně až dvě tisícovky návštěvníků. 

Kdyby vás zajímalo, jaká je celková biologická hodnota takového parku, tak prý 400 milionů korun.

První zmínky o areálu pocházejí už ze 14. století. O větším parku se však mluví až o čtyři století později, kdy zde byly založeny i skleníky. V polovině 19. století nechal tehdejší majitel hrabě Nostitz-Rieneck panství ohradit kvůli chovu daňků a volná prostranství byla zalesněna. V roce 1870 koupil panství místní podnikatel František Ringhoffer. Jeho vnuk pak v Anglii objevil předchůdce golfu - místní pastevci ovcí si prý zkracovali čas tím, že se míčkem z rouna ovčáckými holemi trefovaly do zaječích nor :) - a rozhodl se, že zde založí jedno z prvních hřišť u nás.

V roce 1985 se ve spolupráci s Botanickým ústavem Akadamie věd ČR začalo s cílenou revitalizací parku, tehdy jen dvanáctihektarového. Park se rozrostl o část za rybníkem a začalo se také s výsadbou nových porostů. V té době se v Průhonickém parku likvidovala výsadba rhodondronů a po dohodě se Štiřínem bylo přesunuto 1 270 keřů právě do místního parku. Po revitalizaci byly také obnoveny takzvané prospekty (průhledy), typické právě pro anglické parky, kdy je z budovy vidět skrze park až na horizont krajiny. Na Štiříně teď najdete takové průhledy hned tři.