Pražská synagoga se dvěma “nej”

28.07.2019

Víte, která pražská synagoga je největší a současně nejmladší? Správná odpověď je Jeruzalémská. Nepletou se ovšem ani ti, kteří tipovali Jubilejní, což je druhý, už méně používaný název tohoto židovského svatostánku.

Jeruzalémskou synagogu najdete ve stejnojmenné ulici nedaleko pražského hlavního nádraží, tedy mimo původní židovské ghetto, a určitě jí díky její zdobnosti jen tak neminete. Je to jedna ze tří ortodoxních pražských synagog a do jejích interiéru se můžete podívat i díky večerním komentovaným prohlídkám pořádaným Židovskou obcí v Praze. Jinak se zde samozřejmě konají i bohoslužby. Ty byly přerušeny jen během protektorátu, kdy synagoga sloužila jako skladiště zabaveného židovského majetku.

Stavba vznikla mezi lety 1905 a 1906 jako náhrada za tři pražské synagogy zničené během asanace na přelomu 19. a 20. století. Nová synagoga tak musela být dostatečně prostorná, aby pojala všechny věřící - její kapacita je téměř 900 osob a součástí je i oddělená galerie pro ženy. I když dnes, kdy je počet židovských věřících daleko nižší, se většinou balkon nepoužívá a ženy sedí v hlavní lodi spolu s muži, jen na rozdílných stranách oddělených paravanem. Aktuálně bychom v ČR našli 10 židovských obcí, přičemž ta pražská je největší. Registrováno je v nich na 3 000 věřících, ale podle odhadů se k této víře u nás hlásí 15 - 20 000 osob, celosvětově pak 14 milionů osob.

Jeruzalémská synagoga je tradičně orientována tak, aby směřovala na Izrael, v našich zeměpisných podmínkách tedy na východ. Zároveň se zdi synagogy nesmí dotýkat okolních budov. Ačkoliv vám to možná tak nepřijde, i tady se podařilo toto pravidlo dodržet. Synagoga by také měla mít umístěná okna tak, aby dovnitř dopadalo světlo při modlitbách určitým stylem. To bylo u té Jeruzalémské problematické, protože okolní stavby jsou opravdu velice blízko. Architekt Wilhelm Stiassny tak vcelku netradičně použil prosklení především ve stropní části budovy. Ale to není jediné specifikum této synagogy. Její výzdoba je mixem maurského a secesního stylu. Použití secese v synagoze nenajdete nikde jinde ve světě. Uvnitř narazíte také na doposud funkční původní varhany, které dříve poháněl elektromotor dle návrhu Františka Křižíka. Poslechnout si je můžete při koncertech nebo právě i při zmíněných prohlídkách.

Pokud přemýšlíte proč se synagoze dříve říkalo Jubilejní, je nasnadě uvést její celé zamýšlené pojmenování: Jubilejní synagoga císaře Františka Josefa I. Synagoga totiž měla upomínat na 50. výročí vlády tohoto panovníka. Ten tento záměr i schválil, ale nakonec bylo rozhodnuto, že bude používán jen zkrácený název Jubilejní.

Kromě krásné architektury si uvnitř synagogy můžete aktuálně prohlédnout i výstavu "Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek". Ta vám představí prostřednictvím dobových fotografií poválečnou historii Židovské obce v Praze.